Karjera

 • Karjera RK Metāls grupā ir gan iespēja, gan izaicinājums.

  Karjeras veidošana RK Metāls grupā nozīmē darbu komandā, kas fokusēts uz uzņēmuma ilgtermiņa attīstību. Mūsu izcilie panākumi iespējami pateicoties profesionāliem, lojāliem, uz progresu orientētiem darbiniekiem. Nepārtraukta mācīšanās un pilnveidošanās visos līmeņos ir uzņēmuma darba kultūras sastāvdaļa.

  UPB Holdings piedāvā stabilu atalgojumu un pilnas sociālās garantijas, elastīgu darbu ar plašām izaugsmes un rotācijas iespējām starp dažādiem holdingā esošajiem uzņēmumiem.

  Regulāri tiek rīkoti sporta un atpūtas pasākumi kolektīva ietvaros, lai veicinātu savstarpējo komunikāciju starp struktūrvienībām.

  Korporatīva sociālā atbildība

  Korporatīvo sociālo atbildību RK metāls grupā definē kā labu biznesa praksi, kas demonstrē uzņēmuma vērtības. Sociālā atbildība ietver arī ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā. Mēs ņemam vērā visu ieinteresēto pušu intereses, pieņemot kā īstermiņa, tā ilgtermiņa lēmumus.